Tumblelog by Soup.io
 • thefashionpirate
 • viirus
 • blackspear
 • lotterleben
 • afelia
 • plaetzchen
 • weckgeschnappt
 • laprintemps
 • forschungstorte
 • jarilo
 • miradlo
 • Schmidtlepp
 • ra-tm-an
 • plumi
 • drdel
 • acid
 • shlomo
 • Einheitsbrei
 • kathastrofe
 • suckup
 • Bewegungsablauf
 • tinu-qin
 • pol666lux
 • Schneiderlein42
 • 0utput
 • braceletsformen
 • failbro
 • unique-entity
 • guyver
 • melonball
 • fuzzylogic
 • sparkspur
 • maison-interieur
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • occasiondressesuk
 • majenki
 • brigidtenenbaum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Warum es keine Einhörner mehr gibt
Reposted fromtgs tgs
Living the dream
Reposted fromtgs tgs
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromgruetze gruetze
2284 4fe1 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen
Reposted fromgruetze gruetze
3944 b968
Reposted fromgreensky greensky viaFreXxX FreXxX
6642 6e46

positive-memes:

Voodoo Doll

Reposted fromknightedundine knightedundine viaFreXxX FreXxX
2307 17f4

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

Reposted fromekelias ekelias viaekelias ekelias
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawloczykij wloczykij
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa

June 22 2017

9162 15d5 500
Reposted fromstarwars starwars viaaffia affia

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaaskman askman
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaskman askman
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
2917 1189
Reposted from2brokegirls 2brokegirls viaKryptonite Kryptonite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl